Rasism och välfärd, 11-13 oktober 2017

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet med stöd av Riksbankens jubileumsfond, bjöd in till 2017 års nationella konferens i rasismforskning på temat rasism och välfärd den 11-13 oktober.

Öppningstal

​Konferensen inleddes onsdag den 11 oktober kl. 9.00-10.00 med tal av rektor Eva Åkesson samt av CEMFOR:s vetenskapliga ledare Irene Molina och Mattias Gardell.

Huvudtalare

 • Professor Philomena Essed (Antioch University)

 • Lektor Claudia Mosquera Rosero-Labbé, föreståndare vid Department of Social
  Work, Universidad Nacional de Colombia.

 • Professor David Theo Goldberg, föreståndare, Humanities Research Institute, University of California.

 • Lektor Julia Suárez-Krabbe, Cultural Encounters, Department of Arts and Communications, Roskilde University.

Panelsamtal

 • Välfärd för vem? Rasism, kön, klass.

 • Rasism och den svenska modellen.

 • Förorten, segregationen och välfärdens rasifiering.

Workshops, rundabordsamtal och seminariesessioner

 • Specifika områden, såsom rasism inom hälsa, sjukvård, politik, arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning.

 • Ämnesspecifika perspektiv, såsom juridiska, historiska, språkvetenskapliga perspektiv på rasism och välfärd.

 • Teoridrivna perspektiv, såsom biopolitiska, postkoloniala, diskursanalytiska, queerteoretiska, med flera, perspektiv på rasism och välfärd.