Stadsvandring i rasismens historia i uppsala

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) lanserar en digital stadsvandring i rasismens historia i Uppsala.

Välkommen till en stadsvandring om rasismens historia i Uppsala, skapad av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Syftet med vandringen är att uppmärksamma och öka medvetenheten om Uppsalas (anti-) rasistiska historia, hos lokalbefolkningen, besökare och människor verksamma i staden. Vandringen belyser rasismens lokala och globala historia genom ett urval av platser runtom i stadskärnan. Bland annat platsen där Statens institut för rasbiologi var beläget där våra guider berättar om  vad dess verksamhet har haft för betydelse för utvecklingen av rasism och rasteori i världen.

Projektledarna för stadsvandringarna är:
Cecilia Luzon
, som har en master i litteraturvetenskap, är redaktör för litteraturtidskriften Tydningen, och har ett forskningsintresse för frågor om rasifieringsprocesser, intersektionalitet och migration, särskilt utifrån postkolonial teori, feministisk teori och konstnärlig forskning.

Gunilla Larsson, Fil. Dr. Gunilla Larsson har varit forskare vid Cemfor sedan 2017. Hon har bland annat forskat om den framväxande rasismen mot samer, och om fördrivningen av samer från Mellansverige under 1600- och 1700-talen.

Om stadsvandringen i media:
Uppsala Nya Tidning
Radio Uppland
UppsalaTidningen


Stadsvandringarna möjliggörs av stöd från Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet. 

Stadsvandringar startades hösten 2019, och ägde rum följande datum:
15 september - föreläsare Ola Larsmo; Bollhusmötet,
22 september - Gunilla Larsson; En okänd samisk historia,
29 september - Ola Larsmo: Bollhusmötet.
På grund av den rådande situationen med Covid19 har stadsvandringar för våren och hösten 2020 ställts in.

*Den digitala stadsvandring kommer inom kort att finnas även på andra språk. 

Senast uppdaterad: 2021-05-12