Seminarieserie om rasism i förskola och skola

Saknar du tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola? Vill du veta mer om rasismens vad, hur och varför? Våren 2022 anordnar Barn- och ungdomsvetenskapen och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet en seminarieserie om rasism i förskola och skola.

Seminarierna riktar sig till studenter inriktade mot arbete med barn och unga (med blivande lärare som främsta målgrupp), liksom till yrkesverksamma lärare samt anställda vid Uppsala universitet.

Syftet med seminarieserien är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion. Vid tre seminarier har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

Kontaktpersoner: Anne-Sofie NyströmHassan SharifMehek Muftee

Program våren 2022

Priviligierade gymnasieskolkontexter och artig exkludering
Tisdag 1 februari, 15.15-17.00
Layal Wiltgren (Linköpings universitet)
Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

Ett svenskt förskolebarn i tillblivelse – vardagsnationalism i förskolan
Tisdag 1 mars, 15.15-17.00
Anne Harju (Malmö universitet) & Annika Åkerblom (Göteborgs universitet)
Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118

Antirasistiskt skolsocialt arbete
Tisdag 29 mars, 15.15-17.00
Hassan Sharif (Uppsala universitet) & René Leon Rosales (Mångkulturellt centrum)
Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118

Juridifiering och skolans demokratiska arbete och uppdrag
3 maj, 15.15-17.00
Maria Rosén (Uppsala universitet)
Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118

Tidigare seminarier

Rasism i skola och förskola då och nu – en introduktion
Tisdag 7 september 2021, 15:15-17:00 
Mattias Gardell, Mehek Muftee & Hassan Sharif (Uppsala universitet)

Rasism i pedagogisk verksamhet – upptäcka, förstå och agera 
Tisdag 5 oktober 2021, 15:15-17:00 
Emma Arneback & Jan Jämte (Örebro universitet)

Nationella minoriteter i ett skolperspektiv – Fokus på romer, antiziganism och motberättelser 
Tisdag 16 november 2021, 15:15-17:00 
Christina Rodell Olgaç & Angelina Dimiter-Taikon (Södertörns högskola)

Senast uppdaterad: 2022-04-29