Information för programdeltagare

Jag presenterar (a paper).

 • Principen är att tiden är uppdelad inom en session. Alla sessioner och tematiska sessioner är 90 minuter långa. Om det finns tre artiklar att presentera i din session har du var och en 20 minuter. Om det finns fyra artiklar att presentera i din session har du var och en 15 minuter. Alla sessioner och tematiska sessioner kommer att ha totalt 30 minuter för diskussion.
 • Ordföranden hjälper till att hålla reda på tiden. Du kan bestämma inom din grupp om du vill öppna för frågor under presentationerna, efter var och en eller samlas i slutet av sessionen.
 • Se till att läsa de andra deltagarnas sammanfattningar (abstract) före konferensen.
 • Det kommer att finnas en representant från organisationskommittén i varje rum för att underlätta och svara på frågor.

Jag är ordförande för en panel session/session.
Tack för att du hjälper oss att underlätta sessionerna!

 • Ta kontakt med de andra deltagare i din session via e-postadresser som tillhandahålls av oss.
 • Be om presentationerna i förväg och spara dem på din dator alternativ på en USB-sticka i fall att.
 • Bestäm inom gruppen hur du ska hantera sessionen, till exempel i vilken ordning du kommer att presentera, hur du vill hantera frågor/diskussioner etc.
 • Kom till rummet för din session minst 10 minuter innan för att ställa in din dator, du ombeds att ta med din egen. En representant från organisationskommittén möter dig i rummet.
 • During the session, keep time of the presentations and help facilitate any upcoming questions/discussions. 
 • Håll tiden för presentationerna och hjälp till att underlätta vid eventuella  frågor/diskussioner. 

Vilken teknisk utrustning tillhandahåller du?

 • Varje rum har möjlighet att ansluta en dator till en projektor och visa en PPT-presentation, webbplats, dokument eller liknande på en duk/skärm. Lokalen har gratis Wi-Fi.
 • Ordföranden för varje session har med sig en dator. Skicka din presentation i god tid före konferensen.
 • Rummen har också skrivutrustning och whiteboard.
 • För mer specifika frågor om tekniska frågor, kontakta arrangörerna.
 • Det kommer att finnas en utsedd representant från organisationskommittén i varje rum för att underlätta och svara på frågor. Vi har teknisk hjälp i rummet.

Obs: Ta med din egen dator.