Aktuella seminarier

"Gud själv har fastat och befallt oss att fasta" - Motståndet mot samisk andlighet på 1600 -1700-talet – teologi, demonologi eller rasism?

Medverkar: Siv Rasmussen, förstelektor vid Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Tromsö universitet.
14 September 2022
Time: 15.15-17.00
Room: 1-0062
Medverka via Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/61713053668
Prioritet kommer att vara på IRL seminariet, men vi kommer även söka tillgängliggöra via Zoom. Registrera dig gärna redan nu via Zoom. Allra senast 14.30 samma dag så vet vi att det finns åhörare som vill medverka online. 

Seminariet följs av postseminarium. 

Abstract: 

"Gud själv har fastat och befallt oss att fasta". Citatet kommer från läraren Isaac Olsens skrifter i början av 1700-talet och utgår från samers berättelser om fasta. Enligt Olsen höll samerna i Finnmark i Norge fastedagar som kan knytas till katolsk och eventuellt även ortodox kristendom. Även på svensk sida berättade präster om samer som fastade vid jul. Under denna tid sökte såväl den svenska som danska makten att förmå samer att bli lutherskt kristna. Katolska praktiker bekämpades av missionärer och präster, liksom även kontakten med noaidi (nåjder), bruket av goavdis (rituella trummor) och offer till sieidi (sejtar). I föredraget kommer Siv Rasmussen att fokusera på hur samer själva framställde sin tro och religiösa praktik på denna tid, och hur detta bemöttes av icke-samer. Som exempel så menade Olsen att samerna hade lärt sig allt av djävulen, såväl språk som kläder och byggnadssätt, samt då religion inklusive de katolska traditionerna. Olika teologiska riktningar har varit styrande i förhållningssättet, luthersk ortodoxi, pietisme, men också demonologi (läran om djävulen). Det är även intressant att diskutera om rasism kan ses som användbart i sammanhanget, att samer och samers kultur och religion nedvärderades och kriminaliserades. 

Bigorafi: 
Siv Rasmussen, Fil. Dr., Försteamanuensis vid Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. 

Siv Rasmussen disputerade 2016 med avhandlingen  i historia «Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid: en komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark». Rasmussen är en samisk kyrkohistoriker som har gjort banbrytande forskning där hon visar på att samer varit döpta och en del av den kristna kyrkan sedan långt innan den protestantiska missionen startade på 1600-1700-talen, parallellt med utövande av den egna samiska religionen.  Katolska seder och symboler anpassades till den samiska kulturen, vilket syns än idag såsom i välsignelsepraktiker och i ornamentik.  

Rasmussen undervisar i tidigmodern historia, samisk historia, kristendomens historia samt samisk religionshistoria, vid Uit, Norges arktiska universitet i Tromsö. 

Senare publikationer: 

 • Rasmussen, Siv. Kristendommens historie i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2020; Volum 1. ISSN 0802-8214.s 16 - 30.
 • Rasmussen, Siv. Beyond Borders – A thousand years of resilience. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2020; Volum 4 (1). ISSN 2489-7930.s 50 - 64.
 • Rasmussen, Siv. Post-Reformation Religious Practices among the Sámi. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 265 - 285.
 • Rasmussen, Siv. Å skrive om fortidens samiske mennesker. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018; Volum 2. ISSN 1501-9934.s 7 - 11.
 • Rasmussen, Siv. Den forsinkete reformasjonen i Sapmi. (fulltekst) Aalborg Universitetsforlag 2017 (29) ISBN 978-87-7112-653-2. ISSN 2246-2023.s 121 - 155.
 • Rasmussen, Siv. Die Samen zwischen zwei Kirchen und zwei Rechtssystemen. (data) (prosjekt) Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 129 - 133.
 • Rasmussen, Siv. Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid. (data) (prosjekt) Ottar 2017; Volum 4 (317). ISSN 0030-6703.s 12 - 17.

Rasism i förskola och skola, seminarieserie ht-22

Vill du veta mer om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola? Öppen digital seminarieserie vid Uppsala universitet. Anordnad av Barn- och ungdomsvetenskapen och Centrum för mångvetenskaplig rasismforskning (CEMFO. Ingen föranmälan krävs. 

Barns perspektiv på svensk vardagsrasism
​Markus Lundström (Uppsala universitet)
Tisdag 6 september
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

Rasism mot samer i skolan - erfarenheter och strategier
May-Britt Öhman (Uppsala Universitet) 
Hampus Andersson (Gällivare skogssameby)
Tisdag 4 oktober
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

Förekomst av och orsaker till diskriminering vid skolval: resultat från ett fältexperiment
Jonas Larsson Taghizadeh (Uppsala universitet)
Tisdag 8 november
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

En skola utan rymlighet: ungdomars upplevelser av rasism i skolan
Fanny Pérez Aronsson (Region Uppsala)
Tisdag 6 december
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

Kontaktpersoner: 
Anne-Sofie Nyström 
Hassan Sharif
Claes Tängh Wrangel

Länk till program

Tidigare seminarier 2022

Ett svenskt förskolebarn i tillblivelse – vardagsnationalism i förskolan

Medverkar: Anne Harju (Malmö universitet) & Annika Åkerblom (Göteborgs universitet). 

Seminarie 2 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola. 

Antirasistiskt skolsocialt arbete

Medverkar: Hassan Sharif (Uppsala universitet) & René Leon Rosales (Mångkulturellt centrum)

Seminarie 3 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola.

Online workshop: Digital Fascism

Medverkar: Roger Griffin, Professor in Modern History, Oxford Brookes University

Juridifiering och skolans demokratiska arbete och uppdrag

Medverkar: Maria Rosén, doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 • Datum: 3 maj, kl. 15.15–17.00
 • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118
 • Arrangör: CEMFOR och institutionen för pedagogisk, didaktik och utbildningsstudier (BUV/EDU)
 • Kontaktpersoner: Anne-Sofie NyströmHassan SharifMehek Muftee

Seminarie 4 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola.

Digital minnesdag: 100 år i rasbiologiska institutets skugga

Med anledning av det i år är 100 år sedan Statens institut för rasbiologi (även kallat Rasbiologiska institutet) öppnades i Uppsala, arrangerar CEMFOR en digital minnesdag med berörda enskilda och grupper, organisationer och forskare. Minnesdagen arrangeras i samarbete med Forum för judiska studier (UU) och Centrum för forsknings- och bioetik (UU). Rasbiologiska institutet är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

PRIVILIGIERADE GYMNASIESKOLKONTEXTER OCH ARTIG EXKLUDERING

Skolklass

Medverkar: Layal Wiltgren (Linköpings universitet)

Seminarie 1 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola.

FORSKNINGSSEMINARIER 2021

Islam, ickevåld och fred – Maulana Wahiduddin Khan och anti-muslimsk mobilisering

Medverkar: Mattias Dahlqvist, Lektor i religionsvetenskap med specialisering mot islam, särskilt i Indien. Undervisar om islam, hinduism, buddhism, religionssociologi samt ickevåldets historia och praktik, Umeå universitet.

Datum: 15 december
Tid: 15:15-17:00
Plats: Sal 22-1017, Engelska parken Uppsala universitet
Online: https://uu-se.zoom.us/j/62561764933


 

I Am Queen Mary: great magnitude dramaturgies for body, territory and heritage”

Deise Faria Nunes (BR/NO, 1974) is an artist-researcher with a special interest in performance, ritual and audiovisual. She is currently a PhD fellow in Theatre at the University of Agder (2019-2022).

Datum: 3 november
Tid15:15-17:00 
Plats: Sal 22-1017, Engelska parken Uppsala universitet

Abstract
The talk, which is also becoming an extensive article to be published in a future series on decolonial dramaturgy, examines the art project I Am Queen Mary, by Jeannette Ehlers and La Vaughn Belle, crossing points between Black feminism, the presence of the African diaspora in the Nordics, and great magnitude performance dramaturgies in which the approach to aspects such as body, territory and heritage converge into decolonial perspectives and practices.

Bio
Nunes is based in Norway since 1999 and is active in the performing arts field since 2003. While developing her own practice and methods, she has worked as a performer, dramaturge, creative producer, project manager and freelance writer for among others ACTS laboratory for performance practices, Nordic Black Theatre, Office for Contemporary Art - OCA, Oslo Biennale and Black Box teater. 

She is currently head of the national Theatre Committee at the Arts Council Norway. In 2017, Nunes created the company Golden Mirrors Arts Norway, focusing on production and diffusion of works by Black women in the arts and culture.

(Seminariet kommer att hållas på engelska)

Matariki Lecture Series – Race, Racism and Decolonisation

Presents: 
EVENT 1: "RACISM AND SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH​​​​​​​

Date: Thursday 21th October
Time: Local times for partners: Dartmouth / Queen's: 3:00-4:30am, Durham: 8:00-9:30am, Uppsala / Tübingen: 9:00-10:30am, UWA: 3:00-4:30pm, Otago: 8:00-9:30pm

SPEAKERS
Irene Molina, Uppsala University, CEMFOR.
“How racism, discrimination and segregation have affected the outcomes of COVID-19".
Professor Pat Dudgeon (University of Western Australia)
“Social and emotional wellbeing: Dismantling systemic racism.”
Dr Donna Cormack (University of Otago, New Zealand)
“The impacts of racism on Māori health and health inequities.”

Meet the speakers...
To register for your place, please visit: https://uwa.zoom.us/webinar/register/ WN_zqsAf1QvRsyxfLQGmqxasQ


EVENT 2: "PRACTICAL IMPACT OF RACISM ON EVERYDAY LIVING"

Date: Monday 25th October

Local time for partners: Dartmouth / Queen's: 10:00-11:30am, Durham: 3:00-4:30pm, Uppsala / Tübingen: 4:00-5:30pm, UWA: 10:00-11:30pm, Otago: 3:00-4:30am (+1).

SPEAKERS
Professor Matt Delmont (Dartmouth College, USA)
“What WWII reveals about race & discrimination today”.
Associate Professor Chris Bevan (Durham University, UK)
“Homelessness, race and law”.
Dr Nicole Hirschfelder and Dr Debarchana Baruah (University of Tübingen, Germany)
"Structural racism and distribution of privilege in German Academia - A few talking points in a difficult conversation". 
Dr Mattias Gardell (Uppsala University, Sweden)
“Racism as a technology”

Meet the speakers...
To register for your place, please visit: https://zoom.us/webinar/register/ WN_9e2EGk4WRgaW6YbZ4WYbAA


EVENT 3: "DECOLONISATION"

Date: Wesnesday 27th October
Local time for partners: Dartmouth / Queen's: 7:00-8:30pm (-1), Durham: midnight - 1:30am, Uppsala / Tübingen: 1:00-2:30am, UWA: 7:00-8:30am, Otago: 12:00-1:30pm

SPEAKERS
Dr Lisa Adams (Dartmouth College, USA)
“Decolonising global health through equitable partnerships.”
Dr Kristin Moriah (Queen’s University, Canada)
"Black Books: The role of black studies at the university."
Ms Arhea Marshall (University of Tübingen, Germany)
“Educating about Racism and its Legacies from the colonial to post-colonial era across the Caribbean and Europe”.
Dr Joanna Alexi and Belle Selkirk (University of Western Australia)
“Decolonising psychology and institutional racism.”
Professor Michelle Thompson-Fawcett (University of Otago, NZ)
“Decolonising settler-colonial urban planning processes.”

Meet the speakers...
To register for your place, please visit: https://otago.zoom.us/webinar/register/ WN_UcbQm46vSJGn8-oGQny4Qw


 

FIMVISNING: DEN OGRÖNA VINDEN

Den ogröna vinden: samiska och naturvetenskapliga perspektiv på fossilberoende och miljöförstörande vindkraftsdesign, 2021, 18 min.

Filmvisningen följs av samtal under ledning av Arne Müller, journalist, med medverkande i filmen renskötare Henrik Andersson, Gällivare skogssameby,  docent Eva Charlotta Helsdotter, CEMFOR, filmmakare Petri Storlöpare, samt Elle ErikssonTina ErikssonMichael Eriksson, samtliga är renskötare i Flakabergsgruppen Gällivare skogssameby. Kommentarer av Irene Molina, professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare vid CEMFOR.

Datum: 27 oktober
Td: 15.15-17.00
Plats: sal 22-1017 Engelska parken - sänds också via Zoom här https://uu-se.zoom.us/j/64490948640 

Hur kan rasismforskning ge ett bidra till förståelse av pågående vindkraftsexploatering i samiska områden? Stora vindkraftsindustriområden med upp till 1000 vindkraftverk är under planering och byggnation i Sábme - samiska områden.  Svenska staten såväl som aktörer på energimarknaden, allmänhet, ideella miljöorganisationer och klimataktivister framhåller vindkraften som grön, fossilfri och miljövänlig, men stämmer det verkligen?

Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR/Dàlkke: Indigenous Climate Change Studies: FORMAS och medarrangör Sameednama friddja universitehta.

online Symposium: MUSIC AND RACISM IN EUROPE

(Musik och rasism i Europa)
Huvudtalare: Jasmine Kelekay, är doktorand vid sociologiska institutionen vid University of California, Santa Barbara och forskare vid CEMFOR, Kira Thurman är biträdande professor i germanska språk och litteratur och historia vid University of Michigan, Luis Manuel Garcia, lektor i etnomusikologi och populärmusikstudier vid University of Birmingham.

Datum: 20-22 oktober
Tid: Program
Plats: Online - registrering är öppen här
(Symposium kommer att vara på engelska)

Race is among the most significant social categories that informs and organises understandings of music. Although there is an abundance of music research that deals with BIPOC minorities and, at least implicitly, also with race, few studies explicitly address how processes of for example racialisation, essentialisation, appropriation and exclusion in music and music research can effectively be categorised as racist. However, recently there has been an increasing interest in the issue of racism in the field of music and music scholarship and this international online symposium seeks to bring together researchers across disciplines to discuss music and racism particularly as it relates to Europe.

The symposium is organised by Research Association Suoni and the Kone Foundation funded research project ”Music researchers in society: Advancing social justice through activist music research” in collaboration with CEMFOR — Centre for Multidisciplinary Studies on Racism at Uppsala UniversityIASPM-Norden (International Association for the Study of Popular Music and Music Finland

För mer Information här

GEORGE MONTANDON, THE AINU AND THE THEORY OF HOLOGENESIS


Datum: 26 maj
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom - 
Föranmälan krävs via länken här

In this seminar John Hennessey, researcher at the Hugo Valentin Center (Uppsala University), presents his research on the Ainu people and Western racial classifications ruing the nineteenth century. Diskussant: Kanako Uzawa. She earned her PhD at the Arctic University of Norway on  urban Indigeneity in Ainu communities in Japan, and is now an independent scholar and Ainu rights activist. Moderator och inledare: Daniel Strand, CEMFOR.
The seminar is co-organized with the Hugo Valentin Center.

BIOGRAFI

John L. Hennessey is a postdoctoral fellow at the Hugo Valentin Centre, Uppsala University. His dissertation, Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912 (Linnaeus University, 2018), was shortlisted for the 2019 ICAS Dissertation Prize in Asian studies and received an honorable mention for the 2020 Walter Markov Prize in global history. His current research focuses on depictions of the Ainu people in Western race science between Japan’s Meiji Restoration (1868) and the Second World War.

ABSTRACT

During the first decades of the twentieth century, when several variations of Darwinism or competing theories of evolution vied for supremacy in the Western scientific establishment, Italian zoologist Daniele Rosa proposed a radical new theory: hologenesis, or temporally concurrent, pan-terrestrial creation and evolution in response to primarily internal factors. Although quickly forgotten after the mid-century consensus around the modern synthesis combining Darwinism and Mendelian genetics, hologenesis was also widely ignored or rejected shortly after its publication, especially outside of Italy.

One important exception was Swiss-French racial anthropologist George Montandon, who eagerly embraced the theory and expanded its field of application in two long books and a bevy of scholarly and popular science articles. As an exceedingly productive and ambitious researcher who set his sights on top positions in the French academic establishment, Montandon’s deep investment in an obscure and unpopular theory is somewhat puzzling. Today, Montandon is best known for his virulent anti-Semitism and active collaboration with the Nazi occupation of France at the end of his career. To the extent it is discussed at all, his embrace of hologenesis is explained as a result of his racist outlook. Through a close reading of his research output, this paper explores his theoretical outlook and reasons for championing Rosa’s forgotten evolutionary theory. It argues that his motivation arose from a complex blend of reasons, including scientific and personal factors. Most importantly, Montandon’s adoption of hologenesis was strongly influenced by his early fieldwork with the Ainu of Hokkaido, which has been entirely overlooked in previous research. In contrast, Montandon’s later public anti-Semitism seems to have arisen more out of ambition and conscious cynical choices than as a natural extension of hologenesis.

Contemporary anti-Jewish racism and constructions of ‘Swedishness’ – an approach to the study of antisemitism from the field of Critical Race Studies

Datum: 21 april
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom - 
Föranmälan krävs via länken här

Hansalbin Sältenberg, doktorand i genusvetenskap (Lunds universitet), presenterar sitt pågående forskningsprojekt om samtida anti-judisk rasism i Sverige. Seminariet samordnas med Forum for Judiska Studier (Uppsala universitet).
Diskussant: Rebecka Katz-Thor, PhD in Aesthetics at Södertörn University.

Abstract

Challenging the academic division of labor between studies of antisemitism and other kinds of racisms, my doctoral project explores anti-Jewish racism in contemporary Sweden. Locating white, modern and liberal Sweden at the center of the analysis, the dissertation explores the connection between anti-Jewish racism and constructions of “Swedishness”, both in relation to secularism and Protestantism and anti-Muslim racism and in relation to gender and sexuality as social categories. Challenging the usefulness of the paradigm of “new antisemitism” to grasp experiences of anti-Jewish racism in Sweden, the thesis explores the complex dynamics between Jews in Sweden, and processes of national inclusion and exclusion.

(The seminar will be held in English).

Pandemi i det arktiska Norr: insikter från ett pågående supradisciplinär och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Covid19 med fokus på Norrbottens län  

May-Britt Öhman, forskare på CEMFOR, presenterar sitt nya projekt med fokus på den pågående pandemin utifrån urfolksmetodologi, rasismstudier och genusforskning. 

Datum: 14 april
Tid: 15.15-17.00

Plats: Zoom Föranmälan krävs via länken här

Abstract
I arktiska Norrbotten, som till ytan utgör en fjärdedel av Sveriges yta, med 251 000  invånare med urfolket samer, renskötsel, nationella minoriteter och två internationella gränser, har coronapandemin konsekvenser knutna till geografi, åldersstruktur, naturresursutvinning och mångkulturella befolkningssammansättning samt glesa befolkning med långa avstånd till vård. 

Vid detta seminarium kommer projektledaren May-Britt Öhman tillsammans med några av projektdeltagarna, däribland renskötaren Henrik Andersson, Gällivare skogssameby, ta upp insikter och erfarenheter från det pågående supradisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har Norrbotten i fokus.

Pandemi i norr-projektet har sin bas på Luleå tekniska universitet, LTU, enheten för historia, och samverkar med med LTU, Hälsovetenskap och Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt Cemfor, Uppsala universitet.  Dessutom medverkar Norrbottens Museum, Piteå museum, Laponiatjuottjudus, Riksorganisationen Same Ätnam och samiska renskötare. Syftet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering dels utifrån Norrbottens läns specifika karakteristik o geopolitiska position, dels med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel samt äldreboenden-demensvården. Projektet som löper från december 2021 till november 2022, finansieras genom FORMAS akututlysning.

Datainsamling görs av material från sociala medier, webenkäter, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer när pandemin är en pågående situation, som underlag för historiska jämförelser, framtida planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt med sikte på planering för ett större forskningsprojekt. 

Frågor som ställs vid datainsamlingen utgår ifrån nyckelbegreppen ”sårbarhet”, ”resiliens”, ”risk”, ”oro”, ”trygghet”, ”vetenskaplig osäkerhet”, ”mänsklig säkerhet”, ”hälsa” och ”välbefinnande”:

 • Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?
 • ​Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?
 • ​Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

från längd till utbildningsnivå - om gwas och det mätbaras makt

Ulrika Björksten, är doktor i fysikalisk kemi och disputerade 1995 på École Polytechnique Fédérale i Lausanne. Björkstén har länge varit verksam som vetenskapsjournalist. Hon är sedan 2011 chef för Vetenskapsradion på Sveriges Radio, och har tidigare arbetat på SVT, Svenska Dagbladet och Nobelmuseet. Hon har tidigare gett ut Vetenskap ur funktion (2006) och arbetar för närvarande på en bok om molekylärgenetik och etnicitet.
Diskussionen leds av Daniel Strand, forskare på CEMFOR.

Datum: 17 mars
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom -
Föranmälan krävs via länken här

Abstract 
Sedan kartläggningen av människans arvsmassa publicerades för över 20 år sedan har drömmen om att koppla komplexa egenskaper och sjukdomstillstånd till tydliga genvarianter grusats gång på gång. Samtidigt har nya möjligheter att kartlägga många individers hela arvsmassa lett till nya försök att hitta genetiska skillnader på gruppnivå som kan kopplas till skillnader i komplexa egenskaper mellan olika mänskliga populationer. Etnicitet har härigenom återinförts som en kategori inom biologisk forskning. 

Forskaren och vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén arbetar just nu med en bok om genetik och etnicitet. På CEMFORs seminarium presenterar hon ett kapitel om hur GWAS-forskning – Genome Wide Association Studies – skapar och använder kategorier relaterade till etnicitet. Metoderna, som först användes för att hitta genetiska markörer kopplade till längdskillnader mellan syd- och nordeuropéer, har successivt tillämpats för att leta efter en evolutionär bakgrund till skillnader i utbildningsnivå mellan olika populationer. Men vilken vetenskaplig validitet har egentligen dessa metoder? 

(Seminariet ges på svenska).


 

FORSKNINGSSEMINARIER 2020

A Swedish Proto-Fascist? Rudolf Kjellén and the Political Imaginary of the Far Right.

Datum: 9 december
Seminariet genomförs via Zoom 
https://uu-se.zoom.us/j/67876643496 
Meeting ID: 678 7664 3496

Presentation av Hjalmar Falk, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och fil.mag. i statsvetenskap.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson.
Kommentator: Mattias Martinson.

Abstract

The Swedish political scientist, public intellectual, and politician Rudolf Kjellén (1864-1922) is arguably one of Sweden’s internationally most renowned social theorists to date. Among other things, Kjellén coined the term geopolitics and played an important part in the popularization of the concept of the folkhem. Still, no major study dedicated specifically to Kjellén exists and most works dealing with his place in Swedish political and intellectual life are at least 50 years old.  Part of the explanation for this is that Kjellén remains a controversial figure in Swedish political history, often regarded as representing the reactionary road not taken by the Swedish right in response to universal suffrage and liberal democracy. Some post-war commentators called Kjellén a proto-nazi, and his name still carries an ominous air. In recent years, following the crisis of liberal order and global right-wing mobilization, it appears that Kjellén’s thought and not least his questions are making a comeback.

  In this paper, I will sketch the outline of my plans for a research project centred on Kjellén and his works. I will particularly focus the question of how and what intellectual history can contribute to the study of the far right and fascism. While much current discussion of this ideological terrain takes its cue from conceptual definitions, I will argue that a contextual approach to the field can make a substantial contribution both to the understanding of the political imaginary that sustains it and the role of intellectuals in the formation of that political imaginary.

Biografi

Hjalmar Falk is a researcher in The History of Ideas and Science at the University of Gothenburg. His doctoral dissertation concerned the political theology and secularization theory of Carl Schmitt. Since earning his Ph.D., Falk has written on the intellectual history of the radical right, political theology, historical temporalities, and the historiography of secularization. He is currently engaged in a research project dealing with the reception of Carl Schmitt’s work on the radical left.

*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).

Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

Datum: 4 november
Tid: 16.00-18.00
Plats:
 Zoom, föranmälan här

Bokrelease och samtal om den romska medborgarrättsrörelsen. 
Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning.
I Panelen: Sunita Memetovic, Advokat och tidigare Referensgrupp för arbete med strategi för romsk inkludering vid Regeringskansliet.
Hans Caldaras, sakkunnig i romernas historia, kulturer och frågor gällande mänskliga rättigheter, diskriminering och rasism.

Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Mattias Gardell; CEMFOR.

Abstract

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

Rasismens klassade logiker

Datum: 7 oktober

Presentation av Mikael Svensson
, Doktor i sociologi och lärare och forskare vid Södertörns högskola. 
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.
..................................................................
Seminariet hålls på campus Engelska parken i sal 22:2017. Anmälan krävs.
På grund av rådande omständigheter kommer seminariet att även hållas digitalt via Zoom. Anmälan krävs.
Anmälan till CAMPUS här (begränsade antal platser)
Anmälan till ZOOM här
Varmt välkomna med er anmälan senast den 6 oktober 2020!
....................................................................

Abstract

I stället för att fastna i diskussioner om vilken samhällsklass som är mer eller mindre rasistisk – där rasismen främst placeras i arbetarklassen – kommer jag fokusera på hur klass kan ha betydelse för olika typer av rasistiska praktiker, där utgångspunkten är att rasism både kan ta sig olika uttryck och ha olika orsaker beroende på klassposition.

I min avhandling Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativa särskiljande praktiker (Svensson 2019) – som bygger på observationer och intervjuer med personer i arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde respektive observationer och intervjuer med personer i mer privilegierade klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt mycket fördelaktigt område – har jag undersökt rasistiska praktiker kopplat till för klass utmärkande sammanhang som arbete och boende.

Flera tydliga klasskillnader visar sig, där bland annat de med mer privilegierade klasspositioner oftare exploaterar arbetskraft i olika former eller från ett klass- och statusmässigt överläge korrigerar grannar och kollegor med ”utländsk bakgrund”, medan de med arbetarklasspositioner i liknande situationer i stället oftare försöker exkludera eller undvika personer de anser har ”utländsk bakgrund”. Jag kommer att diskutera hur klasspositionen i sig själv är en avgörande mekanism för att förstå de olika praktikerna och klassmässiga skillnaderna. Jag kommer också diskutera betydelsen av rasistiska uppfattningar om specifika rasifierade ”grupper” legitimerade av vad Dave Elder-Vass definierar som faktiska och föreställda normcirklar, rasifierade hierarkier på bostads- och arbetsmarknaden i relation till strävan efter klass- och statusmässig uppåtgående mobilitet, utestängningsmekanismer kopplade till yrkesprofession och språk och vad Charles Tilly benämner som anpassningsmekanismer.


 

Webinar: "Regarding black pain"

Datum: 16 september
Tid: 16.15 - 18.15
Plats: Zoom - Registrering krävs här
, Efter registrering får deltagarna information och zoom länken.

Presentation av Christopher Paul Harris.
Seminarieledare: Daniel Strand, CEMFOR.
Kommentator: Ylva Habel, forskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

ABSTRACT

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

Biografi

Christopher Paul Harris har en postdoctjänst på Department of African American Studies på Northwestern University i USA. Han disputerade 2019 på avhandlingen Political Acts, Generational Minds: Race, Culture, and the Politics of the Wake på New School for Social Research i New York.Harris forskning undersöker hur svart kultur och politik omformar en rad politiska, sociala och kulturella normer i den svarta diasporan.

webinar: The Continuing Unmattering of Black Lives: On the Ongoing Protests against the Logic of Lynching

Datum: 5 juni 2020
Tid: 15:00-17:00
Zoom:
 Anmälan till Daniel Strand. Zoom länk skickas senare till dig.

USA och Kanada skakas av massiva protester mot polisens dödliga våld mot svarta människor. Vart kommer dessa protester leda? På fredag möts tre Black Studies-forskare i ett CEMFOR-arrangerat seminarium om antisvart rasism.
................
Recently, Kimberlé Crenshaw argued that the deaths of Breonna Taylor and Ahmaud Arbery show how ”the violence of the past is the violence of the present”. Since then, the deaths of George Floyd (USA) and Regis Korchinski-Paquet (Canada), have resulted in Black protests that are now going global.

At a time when the Covid-19 pandemic has also been weaponized against Black people, the disregard for Black lives is thrown into extra sharp relief. Activists and intellectuals repeatedly point to the deeper history of state-sanctioned, gratuitous violence against Black people: lynching. While this connection is not recent, protesting the logics of this slow form of antiblack genocide entails an important refusal to be silenced by dominant discourse.

In this CEMFOR webinar, three Black Studies scholar convene to discuss the continuing unmattering of Black lives and the current wave of protests in the USA and Canada.

SPEAKERS

Ylva Habel (chair) is Assistant Professor in Media and Communication Studies at Södertörn University, and affiliated to CEMFOR. Her research draws on black studies and postcolonial, critical race and whiteness studies, specifically revolving around the affective economy of Swedish, colorblind discourses connected to welfare values.

Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in History at the Department of African American studies at Northwestern University. Harris’s research explores how contemporary forms of Black politics, culture, and performance contest and reshape a range of political, social, and cultural norms across the Black Diaspora.

Jasmine Kelekay is a PhD candidate in the Department of Sociology at the University of California, Santa Barbara and at CEMFOR, Uppsala University. Kelekay's work examines the relationship between racialization and criminalization, with a particular focus on constructions of Blackness and the institutionalized social control of Black communities across the African diaspora.

OBS! To participate in the webinar, register your name and email address to Daniel Strand. A Zoom link will be sent to you.

(Seminariet kommer att vara på engelska)

Välkommen!
 

Webinar: Racism and the Freedom of Speech

Datum: 6 maj
Tid:15.15-17.00
Via Zoom 
(anmälan krävs till Irene Molina)
Seminariet kommer att vara på engelska.

Deltagare

GAVAN TITLEY is Associate Professor and Senior Lecturer in Media Studies at Maynooth University. ULRIKA DAHL is a professor of Gender Studies at Uppsala University. DIANA MULINARI is a professor of Gender Studies at Lund University. IRENE MOLINA (chair) is Professor in Human Geography and the co-director of research at the Center for Multidisciplinary Research on Racism, CEMFOR, at Uppsala University. Mer info här

Välkommen!

Zoom webinar – “Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future”

Datum: 28 april
Tid:13.00-16.00
Zoom länk
zoom link - Notera lösenord behövs: 024490

Urbefolkningen har kämpat för land och liv mot kolonialism över hela världen sedan ett halvt årtusende.

Program and speakers

13.00 May-Britt Öhman Introducing Dálkke: Indigenous Climate Change
13.15 Hampus Andersson When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden
13.45 Henrik Andersson Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area
14.15 Eva Charlotta Helsdotter Who owns the river? Combining water resource management and Sámi traditional relationships with nature and waters for sustainable futures
14.45 Break/paus
15.15 Erica Violet Lee Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future
16.00 End


Erica Violet Lee, a feminist scholar of prairie Indigenous studies and Nēhiyaw philosophy, her work focuses on the intersections between social movements and bodily sovereignty. She is currently a master’s student at OISE, the University of Toronto, writing about urban Indigenous resistance and joy.

Abstract
In Canada, currently the Wet’suwet’en resistance movement is set to protect lands and waters against destructive extractive industry, which are allowed and supported by colonial state laws, and law enforcement. But what is law? From an indigenous standpoint, love and law are one and the same.

Disrupting the notion of “ceded and surrendered” lands and based on a methodology of urban Indigenous lifeways and survivance, and with the ongoing Wet’suwet’en resistance as one of many examples I will discuss what it means – in practice – to refuse consent for extractive projects on our lands. And to promote laws that are tied to love.
This refusal is tied to our freedom of movement and our agency as Indigenous women, girls, Two-Spirit and LGBTQ people on the frontlines of movements in North America and across the world.

Guided by frameworks of decolonial love and the resurgence of Indigenous law, language, and ceremony that have never fully been eliminated despite genocides, we embrace the experience of joy as an embodied treaty and a living act of sovereignty.

Based on my work of Wastelands theory (“In Defense of the Wastelands: A Survival Guide”, 2016), I argue that Indigenous presence and futurisms pose a necessary challenge to the notion that we are primitive or extinct people, as we shape and create the sacred and ceremonial through our movements on the land. At the end of this world, we work toward a universe of beautiful livelihoods for Indigenous communities, free from state oppression and coercion.

AbstractHenrik Andersson: "Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area".
Abstract, Hampus Andersson: "When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden".

.................
Dálkke
 is based at CEMFOR, Department of Theology at Uppsala University, and collaborates with Luleå University of Technology, Michigan State University and universities in Canada, US, Australia and Japan, as well as Indigenous communities and associations. The project forms part of ongoing efforts by Indigenous and allied scholars, knowledge keepers, scientists, change-makers, and leaders to create a field to support Indigenous peoples’ capacities to analyze and address the consequences as well as mitigate the impacts of anthropogenic climate change – thereby contributing to the establishment of the field Indigenous Climate Change Studies.

Webinar: "Regarding black pain"

Datum: 16 september
Tid: 16.15 - 18.15
Plats: Zoom - Registrering krävs här
, Efter registrering får deltagarna information och zoom länken.

Presentation av Christopher Paul Harris.
Seminarieledare: Daniel Strand, CEMFOR.
Kommentator: Ylva Habel, forskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

ABSTRACT

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

Biografi

Christopher Paul Harris har en postdoctjänst på Department of African American Studies på Northwestern University i USA. Han disputerade 2019 på avhandlingen Political Acts, Generational Minds: Race, Culture, and the Politics of the Wake på New School for Social Research i New York.Harris forskning undersöker hur svart kultur och politik omformar en rad politiska, sociala och kulturella normer i den svarta diasporan.

Bortom vittnet: Bilder av Förintelsen

Datum: 5 februari 2020​

Rebecka Katz Thor är kritiker och lektor i estetik på Södertörns högskola. Seminarieledare: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

ABSTRACT

I en tid då de sista vittnena snart kommer att vara borta inställer sig frågan om vad för slags vittnesmål bilder kan ge för att bevara minnet. I Beyond the Witnessundersöks rörliga bilder som komplexa enheter som producerats, reproducerats och resituerats i skilda politiska och historiska situationer. I tre arkivbaserade filmer av Harun Farocki, Yael Hersonski och Eyal Sivan reaktiveras och omtolkas rörliga bilder från Förintelsen.

Råmaterial som producerats som nazistisk propaganda respektive videoinspelningen av en politiskt laddad rättegång i Förintelsens efterspel får en ny mening. Materialens arkivstatus, kontext och produktionsvillkor, liksom deras representation, ger ett ramverk för en analys genom vilken bilders vittnesmål kan förstås.

BIOGRAFi

Katz Thor är i sin forskning intresserad av bildproduktion och dess relation till historiska, etiska och politiska anspråk. Hon disputerade 2018 på avhandlingen Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations, en undersökning av bilden-som-vittne i tre filmer som använder arkivmaterial från Förintelsen. 

forskningsseminarier 2019

“Ser hijo/a de inmigrante en chile: efectos de las  políticas migratorias y la racializacion  en sus vidas cotidianas”

Datum: 4 december, 2019

(”Being a “migrant child” in Chile: The EFFECTS OF MIGRATION POLICIES AND the RACIALIZATION of children’s EVERYDAY LIVES”).

Constanza AmbiadoForskare i Sociologi, Universidad de Chile. Kommentator: Irene Molina.

Abstract på spanska:
A través de un estudio etnográfico con familias de población migrante,  Contanza Ambiado y el equipo de investigación con quien trabaja, se han aproximado a las situaciones de vulnerabilidad  en que estas familias y especialmente los y las menores se encuentran. El proyecto se enmarca en las temáticas asociadas al racismo institucional y cotidiano que estas familias confrontan en las diversas arenas de la sociedad como el trabajo, la escuela, el espacio público entre otras. Dado que el país vive una convulsión social, Constanza se referirá también a las maneras como la represión policial puede selectivamente afectar a este sector de la población.

Vad händer i chile? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CHILE?

Samtal
Los académicos de la Universidad de Chile Alejandra Bottinelli, Salvador Millaleo e Inta Rivas, reflexionan sobre temas actuales como movilización social y represión estatal, Derechos Humanos y Asamblea Constituyente Plurinacional.

Cemfor gästas av akademikerna vid University of Chile Alejandra Bottinelli, Salvador Millaleo och Inta Rivas, som reflekterar över aktuella frågor som social mobilisering och statlig förtryck, mänskliga rättigheter samt multinationell och konstitutionell församling.

Samtalet kommer att vara på spanska.

Datum: 4 de diciembre, 2019
Tid: 17.00 - 19.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1017, Uppsala universitet

Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Anmälan krävs, dock före den 2 december via länken här

Bienvenides! Välkommen!


“How do I tell an academic organisation that the land is a research participant?: Reflections from an ongoing project on climate change and Indigenous perspectives”

Datum: 13 november 2019

Föreläsare: Dr Frances Wyld, är en Martu kvinna (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) och doktor i kommunikation.

Abstract: In this presentation I reflect on the methodology and ethical considerations of an Australian sub-project that is part of the research project Dálkke: Indigenous Climate Change Studies, funded by FORMAS, within the Swedish National Research Programme on Climate, and placed at the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, CEMFOR, at Uppsala University.

The Australian sub-project documents stories and opinions about climate change, caring for country and the use of Indigenous knowledges in design and innovation to better care for the environment. The work is ongoing during 2019 and the results will be presented at conferences and in articles during 2020. The methodology is a blend of western and Indigenous knowledges characterised by the logos and mythos of information gathering. The logos is the academic pursuit of knowledge on the subject undertaken through literature review and the interviewing of Indigenous academics. The mythos represents Storywork and the stories collected from Indigenous communities and people alongside the needs of this diverse land. But how do you give the land a voice in academia beyond what can be known within science? How do we tell an academic organisation that the land is a research participant? Ethical considerations involved in working with Indigenous communities are important, protocols in academia in Australia were put in place for this. Yet something has been lost in translation; a colonising voice had taken command yet again, leaving the land without a voice and the researcher disconnected from a fundamental participant in research - the environment itself.

Bio
Frances Wyld
, Doktor i kommunikation. Hon har lärt sig inom områdena inhemska kunskaper, utbildning, kulturstudier och har arbetat inom läroplanutveckling. Hennes doktortitel "In the time of Lorikeets" /Lorikeets tid) använder autoetnografi, berättande och mytografi för att centrera inhemska kunskaper inom en akademisk miljö för att skapa en ursprungsuppfattning för etisk forskning och undervisning.

Hennes publikationer inkluderar både akademiska och kreativa skrivelement. Dr Wyld jobbar för närvarande med projektet Indigenous Australian perspectives on Climate Change. som leds av CEMFOR Uppsala universitet,  för att undersöka klimatförändringar, urbefolkningsperspektiv och innovation. 

"(De-)constructing the other: Complicating the antagonism/agonism dichotomy".

Datum: 23 oktober, 2019

Nico Carpentier, är professor vid Charles University i Prag; han har också deltidsanställningar vid Vrije Universiteit Bryssel (VUB - Free University of Brussels), som docent och vid Uppsala Universitet som seniorforskare. Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract
"This talk aims to contribute to the theoretical discussions on othering processes, by linking them to the dynamics of antagonism and agonism, as developed by Mouffe (2005, 2013). Building on two research projects, one on conflict transformation and community media in Cyprus, and one on the construction of the homeless subject position in Greece, an argument will be made to move beyond the constructions of enemy and adversary. Several trajectories will be considered, including the multiplicity of interacting antagonisms and agonisms, the existence of other others, and the possibility of synergism.”

The rise of the right wing and the reconfiguration of racism in Brazil 

Datum: 2 oktober, 2019 

Joaze Bernardino Costa, University of Brasília (Brazil). Kommentator: Patricia Lorenzoni, filosofie doktor i idéhistoria och forskarassistent vid CEMFOR.

Abstract: From the point of view of the hegemonic discourse, Brazil was treated throughout the twentieth century as an exceptionality in terms of harmonious coexistence between whites and blacks. This hegemonic discourse coexisted with a counter-hegemonic discourse of the black population that always denounced practices of racism in Brazil. The election campaign of 2018, which culminated in the rise of right wing parties to power, has caused Brazilian racism to come out of the closet and show its more overt aspect. The presentation will discuss the reconfiguration of racism in Brazil, which has resulted in its most cruel face, the genocide of black youth, as well as the dismantling of some of the achievements of the left-wing government that held power between 2003 and 2015. We will also develop a reflection on the need for a new leftist project which should recognize the centrality of racial issues in the country.

Joaze Bernardino-Costa, is Associate Professor of Sociology at the University of Brasilia (Brazil).  His researches are about Affirmative actions, racial inequalities, domestic workers, black movement, postcolonial theories, decolonial theories and so on. He is author of several articles and books about race and racism issues in Brazil. Among them the following books: Decolonialidade e Pensamento Afro-diaspórico, 2018 (Decoloniality and Afrodiasporic Thought); Saberes Subalternos e Decolonialidade: os sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil, 2015 (Subaltern Knowledge and Decoloniality: the domestic workers union in Brazil). 

Forskarseminarier VT 2019

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges. 

Lokal: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22). Tid: 15.15-17.00 (om inte annat anges). Alla event följs av mingel/post-seminarium.

En rasifierad arbetarklass. Vit maskulinitet och möjligheterna till en föreställd solidaritet.

Datum: 5 juni 
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-1009

Anders Neergaard, Linköpings unviersitet. Seminariet presenteras av Daniel Strand.

Anders Neergaard är professor i sociologi på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet. Neergaards forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är även intresserad av frågor om högerpopulismens framväxt i samtidens Europa. Bland Neergaards publikationer märks Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018).

Foto: Olof Holmgren

Hushåll och fängelser - gestalningar av vardagen i argentinsk litteratur skriven under diktaturen 1976-83

22 maj, kl. 15.15 - 17.00

Obs! Deltar du i seminariet och vill ta del av Sofias text, mejla hit så skickat vi den. Välkommen!

Sofia Iaffa Nylén är doktorand i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar spanskspråkig litteratur av latinamerikanska författare som verkade i exil under 1900-talets senare hälft. Genom en analys av författare som Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi och Griselda Gambaro undersöker Iaffa Nylén frågor om litterär politisk aktivism, flerspråkighet, minne och rasism.

På seminariet kommer Sofia att lägga fram en text som diskuterar olika gestaltningar av diktaturens vardag i Luisa Valenzuelas novellsamling Cambio de Armas från 1982. Obs! Deltar man på seminariet och vill ta del av Sofias text mejla vår kommunikatör

Seminariet presenteras av Cecilia Luzon. Luzon har en master i litteraturvetenskap. Hennes forskningsintressen rör frågor kring exil, migration och samtidspoesi.  

Seminariet kommer att hållas på svenska.

Välkommen!

ATT FÖRSTÅ DET SOM INTE GÅR ATT FÖRSTÅ. VITTNESMÅL OM FÖRINTELSEN BLAND ÖVERLEVARE I SVERIGE 
 

10 april, kl. 15.15 - 17.00, OBS! Lokalen är ändrad till sal 22-1017.

Bernt Hermele, journalist. Ett samtal med Rebecka Katz Thor, forskare och kritiker på Södertörns högskola.

Bernt Hermele är journalist och författare. Hermele har skrivit flera böcker om judiskt liv och kultur i Sverige, och uppmärksammades 2005 för den självbiografiska TV-dokumentären Min mamma mördades av en självmordsbombare. Han arbetar just nu med Överlevarna, en podcast med intervjuer med den sista generationen av svenska Förintelseöverlevare.

Rebecka Katz Thor är doktor i estetik på Södertörns högskola. Katz Thor disputerade 2018 på Beyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images. I sin avhandling undersöker Katz Thor hur filmer som dokumenterar Förintelsen kan fungera som vittnesmål över nazismens brott.

What is Indigenous Studies?

20 mars, kl. 15.15–17.00

Föreläsare: Karin Eriksson, doktorand i Scandinavian Studies vid University of Washington, Seattle. Hennes forskningsfokus är samtida svenska koloniala processer i samisk kontext. Kaisa Huuva, doktorand i samiska studier vid Umeå universitet. Hennes forskningsfokus är samtida bosättarkoloniala formeringar i Sverige.

What is Indigenous Studies? Detta seminarium är en introduktion till Indigenous Studies som växande akademiskt fält. Vi kommer att diskutera fältets utveckling, centrala begrepp samt metodologi. 

Kommentatorer: Mattias Gardell, Irene Molina, Ylva Habel - CEMFOR.

Seminariet kommer att vara på Engelska.

Seminariet är en del av Forskningsprojektet ”Urfolksperspektiv på klimat”  FORMAS Dnr 2017-01923, lett av Fil.Dr May-Britt Öhman, Uppsala universitet, inom det Nationella Forskningsprogrammet om klimat. 

"Defend Europe and love your people". Konspirasjonssnakk på sosiale medier i de ytrehøyrelandskap

13 mars, 15.15 - 17.00 

Alexa Døving, Universitetet i Oslo. Seminariet presenteras av Mattias Gardell, CEMFOR.

Alexa Døving är forskare på Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Døving är en av Norges främsta experter på frågor om islamofobi, antisemitism och religiösa identiteter. Hon disputerade 2005 i religionsvetenskap och har sedan dess publicerat ett antal artiklar och böcker om olika former av rasism i dagens Norge. Døving arbetar just nu med ett projekt om den norska extremhögerns närvaro på sociala medier.

Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition - CEMFOR'S BLACK STUDIES NETWORK

Datum: 15 februari 2019
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-0031, vån 2.

On the 15th of February, from 13 to 15 o'clock  it is time for the next Black Studies Reading seminar! This time it will be led by Sociology Professor Anders Neergaard, REMESO, Linköpng University, who will introduce the session by bringing  his perspectives on Cedric Robinson's book Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition (attaches as pdf here). Neergaard will also formulate a cluster of discussion questions, which will be sent via the mailing list in a few days. The seminar will be held in Swedish, but we welcome discussion entries in English from those who prefer that.

Foto: Olof Holmgren

Afropunk International: Will "the People Resist"?

Datum: 20 februari
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1009

Nafeesa Nichols, Universitetet i Bergen: Seminariet presenteras av Ylva Habel.

Nafeesa T. Nichols är doktorand på Universitetet i Bergen. Hennes avhandlingsprojekt, med arbetstiteln "Popular Spaces: Space, Race and Gender in Four Contemporary South African novels", undersöker hur urbana platser i Sydafrika fortsätter att begränsa svarta medborgare även efter apartheid. Nichols är även intresserad av politisk aktivism och populärkulturella strömningar som afropunk och hiphop.

Forskarseminarer HT 2018

THE TANGLED WEB OF BELONGING

12 december 2018
Nina Mangalanayagam: ​The Tangled Web of Belonging

The talk will weave personal stories of othering, fairy tales and narratives of unity and separation into a tale of belonging. Mangalanayagam reflects on the complexity of multiple heritages in the post-colonial West and how this is explored in her visual art works.

Nina Mangalanayagam is a visual artist working with still and moving image. She has a Masters in Photography from the Royal College of Art and a PhD by practice from the University of Westminster. In her practice, Nina explores themes of belonging and hybridity, often using a semi-autobiographical approach. Her research analyses the shifting points of identification she experiences as a mixed heritage subject, to explore the dichotomy of black and white notions of identity. Nina is a visiting lecturer in the UK and in Scandinavia. Current and recent institutions include Portsmouth University, Camberwell College of Arts, UK and Akademin Valand, Gothenburg, Sweden.

Seminariet kommer vara på engelska.

Nina Mangalanayagam

Senast uppdaterad: 2022-09-23