Vad vajande sjöfräken lär oss

Vilken kunskap ger oss sjöfräken för att möta klimatförändringarnas utmaningar? Sjöfräken kan berätta om traditionell ekologisk kunskap i den samiska traditionen. Kan vaggande sjöfräken också berätta om hur vi kan skörda energi från virvelinducerade vibrationer? Detta delprojekt inom Dálkke syftar till att lyfta fram sjöfräken som förmedlare av kunskap och föra samman olika traditioner.

Fältundersökningar av virvelinducerade vibrationer ska utföras under sommaren 2019 som följer både sjöfräkens växtcykel och vattnets cykel. Efter skolstart bjuds skolelever i yngre åldrar in från Jokkmokks kommun. Eleverna bjuds in att delta i mätningar och samtala både om sjöfräkens vaggande rörelser och dess roll som foderväxt i den samiska traditionen. Förhoppningen är att samtalen ska väcka nyfikenhet och inspirera eleverna till att bli morgondagens innovatörer. 

Projekansvarig: Ida Jansson

Virvelinducerade vibrationer hos oassje (sjöfräken)