Urfolks tekniska innovationer: Främjande, utveckling och märkesskydd 

Hur kan urfolks/samers tekniska innovationer främjas och utvecklas och hur kan varumärkesskydd för samiskt hantverk utvecklas för att inkludera även teknisk innovation?

Vi berättar om våra erfarenheter över snart två decennier med ett unikt djurspårningssystem Herdview och företaget Tannak (International AB) tannak.se/en/index.html  som startade som ett samiskt företag, till att idag inte ha någon formell samisk representation.  Nu arbetar vi med att stärka/utveckla urfolks/samiska tekniska innovationer, med Tannak som fallstudie och samarbetspartner, i ett aktionsforskningsprojekt: Hur kan företag som Tannak utgöra goda exempel? Vad behövs göras för att stödja ”good practices” i förhållande till urfolkssamhällen? Vad är fällorna respektive möjligheterna?

Här finns en video om utvecklingsprojektet av delayed internet i ett tidigt skede.  

Projektansvariga: Susanne Spik och Karin Kuoljok