Relationen mellan människa, klimat och samhällsförändring i historisk tid utifrån ett urfolksperspektiv

Projektet kommer att belysa sambandet mellan samhällsförändring och klimatförändring, dels inom skogssamisk kultur, dels inom mayakultur. Här kommer även att tas upp hur forskning kring urfolkskunskaper kan bidra till metodutveckling för ett hållbart samhälle.

Projektansvarig: Gunilla Larsson