Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat

Dálkke betyder ”väder” på lulesamiska

Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat 

Dálkke betyder ”väder” på lulesamiska. Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat  är finansierat av FORMAS inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat och arbetar för att etablera forskningsfältet Urfolksperspektiv på klimat, i Sverige och internationellt.

Med vår grund i  urfolks- och genusperspektiv, urfolksmetodologier/teorier, rasismforskning och i en tvärvetenskaplig miljö med humaniora, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, och med ledning av forskare som själva är urfolk bedriver vi forskning och utvecklar även tekniska, sociala och sociotekniska innovationer och lösningar i förhållande till de utmaningar som följer med klimatförändringar och beroende av fossila bränslen.

Geografisk utgångspunkt är inom detta projekt i Sábme -  samiskt territorium - på svensk sida. Jämförelser görs och samarbete sker över nationsgränserna som korsar Sábme samt övriga urfolksterritorier.  

Läs mer

Evenemang

  • "The Talvivaara Mine - Water consequences"
  • Forskare i projektet
  • En video om utvecklingsprojektet av delayed internet i ett tidigt skede
Senast uppdaterad: 2023-09-30