Internationellt nätverk för Urfolksforskning om klimatförendringar

Inom Dálkke arbetar vi för etablerandet av ett internationellt nätverk för Urfolksforskning om klimatförändringar. Mer information om detta kommer när nätverket har startat.