Exploatering till varje pris

I det här delprojektet undersöks konsekvenserna av exploateringen för förnyelsebar av mark och vatten energi i Sápmi.

Behovet av förnyelsebar energi är idag i outsinligt. Konsekvensen är att stora delar av Sápmi avskogas och exploateras för anläggandet av vindkraftparker och gruvor inberäknat de vägar, järnvägar och kraftnät som behövs för produktionen. Synsättet innebär att mark bara är värdefull om den kan omsättas i producerade enheter som TWh energi, ton malm eller m3 skog. De värden som inte enkelt kan mätas i pengar underskattas som regel.

Video som producerats inom projektet "The Talvivaara Mine - Water consequences". Se videon här