Avslutade forskningsprojekt

Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner

Hur ser kopplingen ut mellan migration och rasism? På vilket sätt kan mödrars överföring av minnen, värderingar samt materiella och symboliska resurser till sina söner och döttrar bidra till att hantera vardagsrasism och diskriminering? 

Finansiär: Vetenskapsrådet (Projektbidrag för forskning om rasism) 

Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA

​Forskningsprojektet undersöker samtida arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, 8 000 000. Anslagsförvaltare: Stockholms universitet

Väntan

Studien handlar om papperslösa migranters väntan på uppehållstillstånd i Sverige. Den fokuserar på deras uppfattningar om tid och hur deras 'irreguljära' status uttrycks medan de väntar.

Projektet "Väntan" ligger under Socialantropolgiska institutionen, Stockholms universitet.

Efter deportation

Detta är en studie om deportationens efterföljande konsekvenser. Den fokuserar på vad som händer med asylsökanden efter deportationen från Sverige och deras erfarenheter av det. Trots att det vetenskapliga intresset för förvar och deportation växer, är forskningen om det som händer efter deportationen ännu knapp.

Projektbeskrivning
Projektledare: Professor Shahram Khosravi

Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid

Projekt syftar därför till att undersöka hur vetenskapen använt sig av olika illustrationspraktiker för att gestalta människan som art och ras. 

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 000 000 kr.

Senast uppdaterad: 2022-03-28